Električni osvježivač zraka
XIBU senseFRESHAIR

Svježa aroma podvlači čistoću i red u Vašoj firmi. XIBU senseFRESHAIR raspoređuje potpuno beskontaktno i automatski divne arome naših sobnih parfema. Možete ga programirati individualno. Tako štedite električnu struju i parfem, jer visokotehnološki automatski osvježivač zraka radi samo onda, kada je neophodno. Za svaku atmosferu nudimo najodgovarajuću mirisnu mješavinu – od prijatno tople do ljetne živahne. Razume se da naše arome ne sadrže pogonski gas.

Beskontaktan.
Automatsko izdavanje.

Bez obzira da li sa vrjemenskim intervalom i/ili sa senzorom za kretanje: Vi sami određujete kada i kako da XIBU senseFRESHAIR ispusti potpuno beskontaktno svoju aromu i da unese u prostoriju dugotrajnu svježinu.

Štedljiv.
Mala potrošnja.

Vi određujete kada i koliko će intenzivno XIBU senseFRESHAIR aromatizirati prostoriju. Tako štedite električnu struju i parfem, jer automatski osvježivač zraka radi samo onda, kada je neophodno. Možete ga montirati na zid ili ga postaviti u bilo kojoj sobi na odgovarajući stalak. Električno napajanje je baterijama ili preko mrežne utičnice.

Raznolikost.
Veliki izbor aroma.

Izbor je Vaš. Mi Vam nudimo veliku raznovrsnost aroma. Kakvo raspoloženje želite da stvorite u Vašim prostorijama? Razumje se da svi parfemi izlaze iz osvježivača zraka bez pogonskog gasa.

INDIVIDUALAN
programabilan

ŠTEDLJIV
u potrošnji

BESKONTAKTAN
pomoću senzora

Dopunjavanja

Nudimo odgovarajući sobni parfem za svako željeno raspoloženje. Osam vrsta aroma izlaze iz osvježivača zraka bez pogonskog gasa.