Beskontaktne armature za umivaonik.
XIBU senseTAP

Sa našim senzorskim armaturama štedite do 75 procenata vode i električne struje. Svaka armatura troši maksimalno četiri litra vode u minuti. Nakon jednog minuta ona automatski prekida protok vode. Robusna izrada od metala i integrirano higijensko pranje su u skladu sa HACCP smjernicama. Armature se mogu napajati električnom strujom iz baterija ili preko priključka na mrežu.

100 % higijenska

Klice i bakterije po slavinama na česmama predstavljaju potencijalnu opasnost od zaraze. XIBU senseTAP armature funkcioniraju beskontaktno i tako ne stvaraju uslove za kontaktnu zarazu.

Nikada više nepotrebnog rashoda vode.

Sa našim beskontaktnim armaturama voda teče samo onda, kada je neophodna posjetiocima Vašeg sanitarnog čvora. Tako štedite do 75 procenata vode i električne struje u usporedbi sa običnim armaturama.

Može se koristiti bilo gdje.

Sve armature se mogu instalirati, povezane sa hladnom vodom ili sa prethodno pomiješanom vodom, sa lokalnim ili centralnim napajanjem tople vode.

HIGIJENSKI
i siguran

ŠTEDLJIV
u potrošnji

BESKONTAKTAN
pomoću senzora

Modeli.