XIBU hybrid, analog, touch & sense dozator.
Pregled svih dokumenata.

Ovde možete preuzeti sve XIBU dokumente.

Dozator za sanitarni čvor XIBU hybrid i analog.
Svi podaci hibridne i analogne serije.

Dozatori za sanitarni čvor XIBU touch i sense.
Preuzmite kompletni paket.

Dozator za papirne ubruse XIBU senseTOWEL.

Osvježivač zraka XIBU senseFRESHAIR.

Mehanički dozatori.

Dozator za toalet papir XIBU TISSUEFOLD bijel.