Spontana aplikacija.
Vaša karijera u HAGLEITNER-u.

Trenutno ne nalazite slobodno radno mjesto koje Vam se dopada? Pošto smo firma koja se razvija sa velikim potencijalom u inovacijama, stalno su nam potrebni motivirani i angažirani službenici. Kod nas su uvijek dobro došli stručnjaci iz drugih branši, stručnjaci sa trgovačkim, kemijskim ili tehničkim obrazovanjem i trgovci koji se mogu identificirati sa našom firminom kulturom.
Vi, također, držite do inovacija i dobrog opsluživanja klijenata? Onda nam pošaljite svoju spontanu aplikaciju.Trenutno ne nalazite slobodno radno mjesto koje Vam se dopada? Pošto smo firma koja se razvija sa velikim potencijalom u inovacijama, stalno su nam potrebni motivirani i angažirani službenici. Kod nas su uvijek dobro došli stručnjaci iz drugih branši, stručnjaci sa trgovačkim, kemijskim ili tehničkim obrazovanjem i trgovci koji se mogu identificirati sa našom firminom kulturom.
Vi, također, držite do inovacija i dobrog opsluživanja klijenata? Onda nam pošaljite svoju spontanu aplikaciju.