Inicijalna prijava.
Vaša karijera u tvrtki HAGLEITNER.

Ne možete pronaći otvoreno radno mjesto koje vam odgovara? Naše poduzeće je rastuće i s velikim kapacitetom inovacija te stoga neprekidno trebamo motivirane i proaktivne suradnike. Uvijek su dobrodošli oni koji žele promijeniti radno mjesto, profesionalci s komercijalnom, kemijskom ili tehničkom pozadinom i prodajni talenti koji se mogu poistovjetiti s našom korporativnom kulturom.
Cijenite li inovacije i usluge? Tada nam pošaljite svoju inicijativnu prijavu.Ne možete pronaći otvoreno radno mjesto koje vam odgovara? Naše poduzeće je rastuće i s velikim kapacitetom inovacija te stoga neprekidno trebamo motivirane i proaktivne suradnike. Uvijek su dobrodošli oni koji žele promijeniti radno mjesto, profesionalci s komercijalnom, kemijskom ili tehničkom pozadinom i prodajni talenti koji se mogu poistovjetiti s našom korporativnom kulturom.
Cijenite li inovacije i usluge? Tada nam pošaljite svoju inicijativnu prijavu.